Hydroseeding vanaf een boot

Flexterra in de praktijk

Vanaf het water

Flexterra HP-FGM™

Project: Zuid-Willemsvaart te Smeermaas

Langs de Zuid-Willemsvaart in Smeermaas werd een uitdaging aangetroffen vanwege een steil talud met een verhouding van 1:0,75, wat een risico op erosie met zich meebracht. In een vroeg stadium werden we benaderd om een geschikte erosiebestrijdende oplossing voor te stellen. We hebben geadviseerd om 45 kg Flexterra te gebruiken voor dit project.

In oktober 2018 was het tijd om het hydroseeding-werk uit te voeren, dat vanaf het water moest plaatsvinden omdat er geen ruimte was om onderaan het talud met de hydroseeder te werken. We hebben dit werk met succes voltooid door gebruik te maken van boten.

Aangezien het al laat in het seizoen was en de temperaturen daalden, hebben we besloten Winterrogge toe te voegen aan het mengsel. Hierdoor zou het talud toch nog groen worden, ondanks de koude nachten. Winterrogge heeft namelijk het vermogen om zelfs bij zeer lage temperaturen te kiemen.

Flexterra is bij uitstek geschikt voor het inzaaien van dergelijke hellingen met gras en/of bloemenmengsels. Het biedt een effectieve oplossing voor erosiebestrijding en creëert optimale groeiomstandigheden voor vegetatie. Door het gebruik van Flexterra konden we met succes het steile talud langs de Zuid-Willemsvaart versterken en beschermen tegen erosie.

Indien u in de toekomst vergelijkbare uitdagingen heeft, staan we altijd klaar om advies te geven en onze expertise in te zetten om optimale resultaten te behalen. Met Flexterra bieden we duurzame oplossingen voor erosiebestrijding en het bevorderen van groene en bloeiende landschappen.

brochure
Hydroseeding met Flexterra

Wilt u meer lezen over Flexterra?

Download gratis onze brochure.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.