home

Totaaloplossing

Green Design Engineering™

Flexterra HP-FGM™

Een hoogwaardige oplossing van Profile’s Green Design Engineering™

Flexterra High Performance-Flexible Growth Medium™ (HP-FGM™) is een gepatenteerde techniek. Het is de nieuwe generatie van FGM’s dat alle hydroseeding mulch-toepassingen overtreft. Ook is Flexterra HP-FGM meer dan alleen een anti-erosiemat.

Flexterra HP-FGM is krachtig:

 • Werkt direct. Het bindt zich rechtstreeks met de bodem;
 • Bestrijdt erosie aantoonbaar. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het 99% effectief is;
 • Zorgt dat er minder voorbereiding van de grond vereist is. Er is sprake van snellere aanleg en lagere kosten dan bij plaatsing van anti-erosiematten;
 • Zorgt voor snellere begroeiing en een grotere productie van biomassa dan bij de anti-erosiematten of hydraulische mulch-alternatieven;
 • Minimaliseert uitspoeling en de troebelheid (NTU) van wegstromend water.

Flexterra HP-FGM is milieuvriendelijk:

 • 100% Gerecyclede houtvezels;
 • Gedesinfecteerde houtvezels, waardoor onkruidzaden en ziektekiemen minder kans krijgen;
 • 100% Biologisch afbreekbare synthetische vezels;
 • Natuurlijk verkregen biopolymeren;
 • Uitsluitend gifvrije materialen;
 • Geen gaas, draad of krammen, zoals bij anti-erosiematten wel het geval is. Dit vormt een gevaar voor bijvoorbeeld dieren.
green-design-engineering

Flexterra HP-FGM™

Behaal het hoogste rendement uit uw investering

Green Design Engineering™ biedt een breed productassortiment van hoogwaardige oplossingen voor erosiebestrijding aan. Voor hellingen, waterwegen, kustlijnen bijvoorbeeld. Maar ook voor waterbeheer, herstel van pijpleidingen, inkapseling van afval met vliegas, stortplaatsen, fijne grasmatten of andere vanuit milieuoogpunt gevoelige locaties. De oplossingen
zijn betrouwbaar en duurzaam. De erosiebestrijdingsmaatregelen van Green Design Engineering™ helpen u om het hoogste rendement uit uw investering te halen en:

 • Op betaalbare wijze de milieurichtlijnen na te leven;
 • Aan huidige en toekomstige EPA-normen te voldoen. Zo beschermt u in het water en op het land levende ecosystemen;
 • Ontevreden klanten of “tweede pogingen” vanwege onvoldoende resultaat of “slechte kieming” behoren tot het verleden;
 • Bouwt u aan een duurzaam milieu.
brochure
home

Wilt u meer lezen over Flexterra?

Download gratis onze brochure.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.